Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie

craniosacraal

Het onderzoek naar craniosacraal therapie is afgerond.

Ondanks de niet schadelijkheid van de zachte aanraking geven wij een negatief advies ten aanzien van deze therapie. Dit vanwege een hoge mate van misleidende informatie en het aanmeten van competenties die niet aanwezig kunnen zijn gezien de geringe opleiding. De helende werking van aanraking, zachtheid, massage, respect en tijd voor de patiënt wordt ook door andere therapieën bereikt die in onze ogen meer congruentie hebben met de holistische grondslag en daarmee eerlijker zijn in hun doelstellingen.

De KNGF verklaart dat craniosacraal niet past binnen het domein van de fysiotherapie. Sterker nog, men distantieert zich ervan.
Het is op zijn minst dubieus dat craniosacraal therapeuten en hun beroepsvereniging schermen met de betrouwbare stevige basis die fysiotherapie is voor de cranio sacraal therapeut om hun vak goed te kunnen uitoefenen. Dit terwijl ook zonder de opleiding fysiotherapie een craniosacraal opleiding gevolgd kan worden.

De competenties en vaardigheden die door het volgen van de opleiding en nascholingen behaald worden zijn bijna onnavolgbaar. Er bestaat wel een verschil tussen de Peirsman academie en het Upledgerinstituut. De Peirsman academie profileert zich meer spiritueel en het Upledgerinstituut profileert zich meer wetenschappelijk.

Voor beiden geldt dat de meeste doelstellingen niet meetbaar zijn. En de wel meetbare doelstellingen zijn zo veelomvattend dat het nauwelijks is voor te stellen dat dit bereikt kan worden in een module van 4 of 5 dagen.

Een belangrijke overtuiging van de grondlegger John Upledger is dat men kan praten met het immuunsysteem wat door craniosacraal therapeuten enthousiast wordt vermeld op de website:

“Ik heb met haar cellen gepraat en er via een stamcel nieuwe cellen naartoe laten gaan. En haar pols is prachtig genezen zonder operatie en zonder functieverlies.”

Ten aanzien van psychotherapie vinden we de mogelijk toe te brengen schade wel zorgelijk. Men schuwt de psychotherapeutische behandeling van zware psychotrauma’s waaronder chronische traumatisering niet. Men schermt met een wetenschappelijke grondlegger; men benoemt veelvuldig wetenschappelijk onderzoek dat niet bestaat. Een veroordeling van de beroepsgroep RCN door het College van Beroep wegens overschrijding van de competentiegrenzen wordt door de beroepsgroep genegeerd.

Er wordt gesuggereerd en zelfs letterlijk benoemd dat craniosacraal therapie geen alternatieve therapie is. Zie onderstaand fragment uit een promotiefilmpje van de beroepsgroep. Hierin stelt Onneke Boter letterlijk: “niet alternatief, absoluut niet“.

Video Player

Ga voor een uitgebreide conclusie naar :

http://www.platform-integratieve-gezondheidzorg.nl/conclusie-cranio-sacraal/