Beroepsverenigingen Craniosacraal

Craniosacraal Beroepsverenigingen RCN UCN NCSV

Craniosacraal  RCN UCN NCSV

Craniosacraal therapie heeft meerdere beroepsverenigingen.

Register Craniosacraal therapie Nederland

Beroepsverenigingen craniosacraal

De website van het RCN vermeld:

“Het RCN is een register voor craniosacraal therapeuten in Nederland. Het RCN vindt het belangrijk dat medische zorg betrouwbaar is en vakkundig wordt uitgevoerd.
Onze leden zijn goed opgeleid in de gezondheidszorg (minimaal HBO of universitair onderwijs erkend door het ministerie van onderwijs) en hebben daarna een post HBO opleiding gevolgd tot craniosacraal therapeut.
Door zich te registreren bij het RCN voldoen de therapeuten aan alle kwaliteitseisen die het RCN stelt aan haar leden. Daardoor bent u verzekerd van goede en betrouwbare zorg”.

Deze informatie is  misleidend. Het RCN vindt het belangrijk dat medische zorg betrouwbaar is en vakkundig wordt uitgevoerd. Deze zin is weliswaar neutraal maar suggereert toch dat RCN therapeuten zich bezighouden met medische zorg. Het begrip medisch/medische zorg  wordt officieel gedefinieerd als:

geneeskundig, wat met het genezen van zieken te maken heeft, op de geneeskunde betrekking hebbend, activiteiten van medisch-specialistische, gedragswetenschappelijke of specialistisch-paramedische aard gericht op herstel of voorkóming van verergering van een gezondheidsbeperking

Alternatieve behandeling wordt als volgt gedefinieerd:

Een alternatieve behandeling  is een behandel- of onderzoeksmethode waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is.

Het register vermeld verder op de website :

“De meeste craniosacraal therapeuten van het RCN zijn ook fysiotherapeut of arts”.
Het klopt dat de meeste therapeuten aangesloten bij het RCN fysiotherapeut zijn.
Wij hebben echter maar één arts kunnen vinden onder de cranio sacraal-therapeuten aangesloten bij RCN. Mogelijk hebben we een arts over het hoofd gezien maar om te stellen dat de meeste fysiotherapeut of arts zijn is misleidend.

UCN

beroepsverenigingen craniosacraal

De website vermeld het volgende

“De beroepsvereniging voor Upledger Cranio sacraal therapie Nederland (UCN) bundelt de krachten van zo’n 165 erkende therapeuten door gezamenlijk naar buiten te treden. Ons doel: bevorderen van de bekendheid van cranio sacraal therapie – kortweg cranio – in Nederland en zorgen voor een brede erkenning van de therapievorm. Daarnaast zetten we ons actief in voor verdieping van de cranio sacraal therapie en stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Mensen die het aan den lijve hebben ondervonden, weten dat deze therapievorm werkt en lichamelijke klachten effectief te lijf gaat!

De leden van UCN zijn stuk voor stuk deskundig, gecertificeerd én betrokken. De therapeuten – veelal voormalig fysiotherapeuten – zijn gecertificeerd bij het Upledger Instituut Nederland. Alle UCN-therapeuten beschikken verder over:
• een afgeronde erkende hbo-opleiding (gezondheidszorg of menswetenschappen);
• praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten;
• hbo medische basiskennis (anatomie, fysiologie en pathologie);

UCN lijkt vooral een promotionele functie te hebben.

De tekst op de website van UCN is overigens aangepast nadat UCN gewezen is op misleidende foutieve informatieverstrekking.   Deze correspondentie is terug te vinden in het bericht “doorgehaalde psychotherapeut is “erkend” lid van UCN”. Men had oorspronkelijk als vierde punt waarover een lid zou beschikken:
• een BIG-registratie of registratie bij een beroepsvereniging.”
UCN is erop gewezen dat zij een lid hebben toegelaten die veroordeeld was door het regionaal tuchtcollege te Zwolle en als gevolg daarvan levenslang zijn beroep van psychotherapeut niet meer mocht uitoefenen. Bovendien was hij geen lid van RCN noch van NCSV.
UCN heeft vervolgens de vierde eis verwijderd van de website en het lidmaatschap van genoemde persoon gehandhaafd.

Beide beroepsverenigingen hanteren een uitgebreide lijst van lichamelijke en sociaal emotionele klachten.

Opvallend is verder dat in de voorwaarden voor lidmaatschap van beide beroepsverenigingen niets vermeld wordt over het volgen van bij- en nascholingen.

NCSV

 beroepsgroepen craniosacraal

Deze beroepsvereniging vermeld op de website:

“De Nederlandse Cranio-Sacraalvereniging stelt zich niet alleen ten doel de belangen van haar leden te behartigen, maar bewaakt ook de kwaliteit van de beroepsuitoefening van aangesloten therapeuten en verzorgt mede de mogelijkheden tot bij- en nascholing. De NCSV kent hiertoe onder meer een therapeutenregister, een Intercollegiale Toetsingscommissie en een klachtenprocedure”.
De NCSV acht het belangrijk om optimaal contact met gelijksoortige beroeps uitoefenaren te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.
Met ingang van 1 januari 2015 is de NCSV aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)”.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.
Dit lijkt een extra zekerheid maar is het niet. Immers de website van RBCZ vermeld:
“De beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in dit register, zijn aangemeld door de beroepsorganisaties. Die dragen primair de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op hbo-niveau van deze beroepsbeoefenaren”.
Het heeft dus niets te maken met een extra controle op deskundigheid. Door met al deze overkoepelende organisaties te schermen die in wezen organisaties zijn om de belangen van de beroepsbeoefenaars te behartigen wordt er een misleidend signaal afgegeven aan de patient die immers al die vignetten aanschouwt zonder te weten waar het voor staat.

De NCSV stelt wel eisen ten aanzien van bij- en nascholing.

Verder is opvallend dat NCSV twee opleidingen erkent. nl De Peirsman craniosacraal academie en het Upledgerinstituut.

RCN en UCN maken alleen melding van het Upledgerinstituut.

Beide opleidingen zijn gebaseerd op de inzichten van John Upledger, de grondlegger van cranio sacrale therapie. De opleidingen zijn inhoudelijk verschillend alsmede vooralsnog de toelatingseisen, vandaar mogelijk het bestaan van maar liefst drie beroepsverenigingen voor een toch relatief kleine beroepsgroep.