Fysiotherapie en craniosacraal therapie

Fysiotherapie-praktijken.docxFysiotherapie en craniosacraal therapie

Door het Upledgerinstituut wordt fysiotherapie aangehaald als stevige basis. Vele RCN craniosacraal therapeuten zien craniosacraal therapie als ontbrekende schakel binnen de fysiotherapie.

Maar hoeveel zijn er dit werkelijk?

Nederland telt 17802 geregistreerde fysiotherapeuten.

Bron http://www.nationaalkompas.nl/zorg/huidig-zorgaanbod/

Er zijn 173 geregistreerde RCN craniosacraal therapeuten. En deze zijn niet eens allemaal geregistreerd als fysiotherapeut in het BIG register omdat ze de licentie hebben laten verlopen.

Dit betekent dat minder dan 1% van de fysiotherapeuten de craniosacraal opleiding heeft gedaan. Een opmerkelijk laag aantal voor een therapie die “het antwoord” zou moeten zijn voor fysiotherapeuten.

kngf

De KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) verklaart dat craniosacraal niet past binnen het domein van de fysiotherapie. Sterker nog, men distantieert zich ervan.

De KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) verklaart dat craniosacraal niet past binnen het domein van de fysiotherapie. Sterker nog, men distantieert zich ervan.

Cranio sacraal therapie past niet binnen het domein van de fysiotherapie. Het hypothetische theoretische verklaringsmodel van cranio sacraal therapie berust voor het grootste deel niet op erkende westerse fundamentele wetenschappen als anatomie en fysiologie. De redeneringen en andere theoretische verbanden die wel op basis van deze wetenschappen worden gemaakt zijn hypothetisch, louter speculatief en oncontroleerbaar. Tot dusverre worden deze redeneringen en veronderstelde verbanden ook in onvoldoende mate objectiveerbaar gemaakt. Ook doet men, althans van buitenaf waarneembaar, onvoldoende moeite om de veronderstelde verbanden toetsbaar te maken. Bovendien is er voor de veronderstelde effecten van de gepleegde interventies onvoldoende externe evidentie op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Bron: https://www.fysionet.nl/kngf-standpunten_therapieen.pdf
Het is op zijn minst dubieus dat craniosacraal therapeuten en hun beroepsvereniging schermen met de betrouwbare stevige basis die fysiotherapie is voor de cranio sacraal therapeut om hun vak goed te kunnen uitoefenen. Dit terwijl ook zonder de opleiding fysiotherapie een craniosacraal opleiding gevolgd kan worden.

Meerdere craniosacraal therapeuten hebben craniosacraal therapie in het rijtje “specialisaties” binnen fysiotherapie staan. Hiermee wordt gesuggereerd dat het om een erkende fysiotherapeutische behandeling gaat. Websites maken niet duidelijk dat het om een alternatieve therapie gaat.

Voorbeelden hiervan zijn:

http://fysioschoutenhoek.nl/therapieen.html
http://www.karinlavrijsen.nl/Behandelingen.html
http://www.corver-fysiotherapie.nl/specialisaties/cranio-sacraal-therapie
http://www.fysiotherapiebrouwersgracht.com/
http://www.corpusz.org/cranio-sacraal-therapie/
http://www.therapiecentrumpetten.nl/therapiecentrum/
https://www.fysiowijkaanzee.nl/Default.asp?&HTTPSHASH=
http://www.fysiokarinvanhameren.nl/
http://inessensalmere.nl/therapieën/
http://cranio-indepolder.nl/
http://ifysio.nl/
http://www.fysiotherapiemariaparochie.nl/index.php?page=home
http://petravanardenne.nl/?page_id=292
http://fysio-de-enk.nl/
http://www.fysioplushoogkeppel.nl/
http://www.fysiomleerkes.nl/
http://www.therapiezevenaar.nl/
http://www.pmcz.nl/
http://www.m-visio.nl/
http://www.fysiotherapiebeelen.nl/team/
http://www.cranio-sacraal-barendrecht.nl/
http://www.mcloudon.nl/fysiotherapie/
http://www.fysicorotterdam.nl/?p=home
http://www.anthroposvoorburg.nl/
https://www.mtczoeterwoude.nl
http://www.sensgezondheidszorg.nl/
http://www.praktijkdejongh.nl/
http://www.cesar-tongelre.nl
http://www.sensbeweegtje.nl
http://www.demobielemens.nl
http://www.teirlinckfysiotherapeuten.nl
http://www.integrale-manuele-therapie.nl/
http://www.astridaretz.nl/
http://www.fysioplus.net/