Onterechte claims ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek

Onterechte claims ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek wordt al jarenlang doorlopen genoemd. Men stelt  op de UCN website het volgende:

“Op de Universiteit van Duisburg – Essen is en nieuw onderzoek naar de werking van Craniosacraal therapie afgerond. De uitslag is dat het bij pijn, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, lichaamsbewustzijn en het algemeen welbevinden ‘significante’ resultaten heeft gegeven.”

Er is geen website te vinden waarop dit onderzoek vermeld staat en inhoudelijk vermeld de UCN website niets over de inhoud van deze  “significante”resultaten.

Monique volkering duikt overal op als ambassadeur van de cranio sacrale therapie. Ze schermt al jaren met de term “meten is weten”. En betoogt dat ze fel voorstander is van wetenschappelijk onderzoek.

In ieder interview en/of publicatie refereert ze op één of andere manier aan een onderzoek dat gaat plaatsvinden, de bewijzen die op korte termijn zullen worden aangeleverd of de bewijzen die al geleverd zijn. Op de pagina “publicaties” van de website van haar Upledgerinstituut meldt ze dat  “het bestaan en de werking van de craniosacraal therapie in (para)medische kringen onderbelicht wordt. Ondanks dat ze feitelijk bevestigd zijn door neurofysiologische onderzoeken. Het ontbreekt helaas nog aan cijfermatige resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment is daar wel mee gestart”. Dit dateert uit 2010. Tot op de dag van vandaag wordt deze retoriek gebezigd.

Op de website van het upledgerinstituut staat vermeld:

“Op dit moment is er een werkgroep van start gegaan, inspelend op de vraag naar wetenschappelijk onderzoek. Deze groep bestaat uit: Sytske van den Broek, Desiree Buskens, Lisette Stok, Monique Volkering. De werkgroep bevindt zich in de inventarisatiefase en is lijnen aan het uitzetten voor een aantal onderzoeken.

•Bureauonderzoek: een inventarisatie van reeds bestaande neurofysiologische onderzoeken, die van belang zijn voor Craniosacraal therapie.
•RCT onderzoek naar m. Alzheimer en CST in Nederland.
•RCT-onderzoek naar sinusitis en CST in Nederland.
•RCT-onderzoek naar cervicale klachten en hoofdpijn en CST in Nederland.”

RCT onderzoek voor bovenstaande groepen is zeer moeilijk, tijdrovend, duur. Zie voor informatie over RCT onderzoek:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerandomiseerd_onderzoek_met_controlegroep

Om het ziektebeeld Alzheimer te noemen om onderzoek te gaan starten geeft aan hoe opportunistisch men te werk gaat.

Volgend artikel The optimist mei 2010

Sinds Hartman en Norton hun kritiek uitten in 2002 is geen enkele onderzoeker erin geslaagd wetenschappelijk aan te tonen dat CST werkt. De beoefenaars hunkeren intussen naar dit bewijs. ‘Meten is weten’, zegt Volkering. ‘Bovendien leidt bewijs van de effectiviteit tot transparantie en vertrouwen.’ – See more at: http://www.theoptimist.nl/genezen_met_zachte_handen/#sthash.XWvXFuSI.dpuf

Momenteel vinden in Amerika en Europa onderzoeken plaats naar de effectiviteit van de methode. Zo loopt aan de universiteit van North Carolina een studie naar de effecten van CST op migraine. Ook in Nederland wordt momenteel een onderzoek opgezet naar de effectiviteit van CST, waarbij het Upledger Instituut mogelijk zal samenwerken met universiteiten in Nederland en België. – See more at: http://www.theoptimist.nl/genezen_met_zachte_handen/#sthash.XWvXFuSI.dpuf

Artikel in nataal 2010

“Ook artsen en anesthesisten kiezen voor de opleiding

Het bestaan en de werking van cranio sacraal therapie word in (para
)medische opleidingen onderbelicht. Ondanks dat ze feitelijk zijn bevestigd door reguliere neurofysiologische onderzoeken.Het ontbreekt helaas nog aan cijfermatige resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

Op dit moment is daarmee wel gestart. Meten is niet alleen weten maar ook vertrouwen winnen.”

Er zijn nauwelijks tot geen artsen die voor deze opleiding kiezen. Waar men anesthesisten vandaan haalt is een raadsel. Er zal er in het verleden vast één geweest zijn.

In 2010 wordt al gesteld dat er gestart is met wetenschappelijk onderzoek???? Er is geen onderzoek en de veronderstelling dat een beroepsgroep bestaande uit 173 therapeuten onderzoek kan gaan doen zegt voldoende over de  zelfoverschatting waar deze beroepsgroep aan lijdt.

Het blijft ook vreemd dat een alternatieve beroepsgroep, die alternatief is omdat er geen wetenschappelijk bewijs is, zo blijft hameren op wetenschappelijk onderzoek.