Psychiater geeft reactie op beschuldigingen alternatief tuchtcollege RCN

Psychiater reageert op beschuldigingen alternatief tuchtcollege RCN

psychiater

Psychiater A heeft schriftelijk gereageerd op alle beschuldigingen die het alternatief tuchtcollege heeft geuit. Dit ter ondersteuning van het beroepschrift van de patient van deze psychiater.

In dit schrijven is tevens op te maken waarom psychotherapie meer omvat dan goedwillende helpende mensen die holistisch denken en interne cursussen doen.

Een aantal citaten uit de verklaring van de psychiater:

“Ik heb aan de uitnodiging van het tuchtcollege gehoor gegeven in de veronderstelling dat men behoefte had aan een deskundige toelichting van de casus en mij relevante vragen wilde voorleggen om beter (de toedracht van) de klacht te begrijpen. Dit soort vragen had ik vanuit mijn expertise en inmiddels lange betrokkenheid kunnen en willen beantwoorden. Ik heb de klacht van mijn patiënte ondersteund omdat ik de klacht terecht vond zoals ik ook in mijn getuigenverklaring heb geschreven en onderbouwd.”

“De suggestieve teneur van de vragen tijdens de zitting vind ik helaas ook terug in de uitspraak. Tijdens de zitting kreeg ik de indruk dat mijn handelwijze het onderwerp was van onderzoek en niet die van mevrouw D. Er werd niet goed doorgevraagd en in de uitspraak wordt op grond van vooronderstellingen en aannames mijn deskundigheid in twijfel getrokken.”

“Ik word bevestigd in waar ik vijf jaar geleden voor gewaarschuwd ben toen ik ging samenwerken met een alternatieve therapeut. De alternatieve gezondheidszorg zet zich af tegen de reguliere GGZ. Ik heb geloofd in deze samenwerking, maar ik kan nu ook niet anders dan concluderen dat wanneer het mis gaat, de alternatieve therapeuten de verantwoordelijkheid afschuiven naar de GGZ. In dit geval dus naar mij.”

“Het ging dus mis, niet omdat de therapie niet goed georganiseerd was, of omdat patiënte manipuleerde of splitste, maar omdat er persoonlijke aspecten van mevrouw D begonnen op te spelen in onze samenwerkingsrelatie. Iets wat ik te laat opgemerkt heb. Mevrouw D was immers niet mijn patiënte maar een co-therapeute en haar persoonlijkheid had niet mijn aandacht. Wel haar expertise als traumatherapeute en het feit dat mijn patiënte zo aan haar gehecht was.”

“De suggestie dat ik een klacht heb ingediend voortkomende uit “het acteren” van mijn patiënte is niet juist. Ik vind het bovendien uitermate aanmatigend om van oordeel te zijn dat ik vanuit mijn professie als psychiater en inmiddels ruime ervaring als psychotherapeut dit vrijwel klassiek overdrachtsfenomeen niet zou herkennen en niet zou handelen vanuit eigen visie op het gebeurde. Ik volg mijn patiënte al vijf jaar en ken haar goed genoeg om te kunnen stellen dat machtsstrijd niet in haar systeem zit. Integendeel, patiënte zette altijd alles op alles om te verbinden en voor harmonie en veiligheid te zorgen. Iets wat haar altijd in haar leven ontbrak. En dat wist mevrouw D ook. Vandaar dat het me hoogst verbaast dat zij dit inbrengt. Voor mij een teken dat ze (nu) niet in het belang van patiënte handelt.”

“Patiënte was altijd heel loyaal naar ons toe en zorgde voor transparantie door o.a. eigen sessieverslagen voor ons beschikbaar te stellen. Ze heeft nooit naar mij toe kritiek geuit over mevrouw D.”

“Ik was op de hoogte van het feit dat patiënte zich zeer negatief over mij uitliet tegenover mevrouw D. Dat wist ik niet alleen van mevrouw D maar ook van patiënte zelf die haar kritiek openlijk naar mij toe durfde te uiten. Het zeer suggestieve karakter van het tuchtcollege, terug te vinden in het verweer van mevrouw D, dat patiënte mij en mevrouw D tegen elkaar zou uitspelen vind ik zeer verwerpelijk. Dit heb ik tijdens de gehele behandelrelatie niet waargenomen. Ik vind het kwalijk dat mevrouw D om wat voor reden dan ook gemeend heeft haar toevlucht hiertoe te nemen.”

“En nog kwalijker is dat het tuchtcollege dit heeft overgenomen. Een patiënt mag nimmer verantwoordelijk gemaakt worden voor het doen en laten van de therapeut. Dat behoort elke therapeut te weten en te hanteren als die aan therapeutische relatie begint.”

“Maar de angst voor kritiek en niet meer te kunnen voldoen aan de norm van een goede therapeut heeft naar mijn mening de overhand genomen bij mevrouw D en heeft ervoor gezorgd dat ze zich niet meer heeft kunnen handhaven als therapeut en op een ontoelaatbare wijze de therapie beëindigd.”

“De reden gaat het tuchtcollege eigenlijk niet aan. Ik geef echter deze uitleg omdat het tuchtcollege op vele fronten, en dit is er één van, wel heel makkelijk oordeelt zonder de feiten te kennen, zonder de expertise te bezitten of ernaar te vragen.”

“Als behandelaar heb ik de plicht volgens mijn reglement om te reageren en kenbaar te maken als ik van mening ben dat een medebehandelaar handelt tegen de beroepsethiek wat schadelijk is voor de behandeling en ook mijn handelen beïnvloedt. De verwijtbaarheid van het handelen van mevrouw D is mij pas in de periode na 26 januari duidelijk geworden.”

“Omdat er geen enkele communicatie tussen mevrouw D en mij meer mogelijk was heb ik dit middels het indienen van een klacht gedaan.”

“Ik moet aan mijn tuchtcollege kunnen overleggen dat ik mijn medebehandelaar heb gewezen op het door haar te verwijten gedrag.”

“Ik heb deze reactie gegeven om het College van Beroep een in mijn ogen noodzakelijke aanvulling van feiten te geven. Ik ben bereid mijn verantwoordelijkheid te nemen. Het is aan het College van Beroep om te toetsen of mevrouw D haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Dit tuchtcollege ontslaat mevrouw D hier in hoge mate van.”

“Als de alternatieve zorg de ambitie heeft om zich met de reguliere zorg te meten dan hoort daar ook een professionele houding bij als er een terecht beroep wordt gedaan op een tuchtcollege.”

“Mevrouw D heeft zich willen profileren als traumadeskundige. En blijft dat doen ondanks dit dramatische mislopen van de behandelrelatie. Het tuchtcollege geeft mevrouw D een vrijbrief om door te gaan en niet aan zelfreflectie te doen. De “schuld” wordt bij “betrokkenen” gelegd.”