Tuchtrecht alternatief: Overschrijding competentiegrenzen leidt tot dubieuze tuchtrechtspraak

Alternatief tuchtrecht schijnveiligheid?

alternatief

De alternatieve zorg valt niet onder de Reguliere tuchtrechtspraak en niet onder de Inspectie voor de Volksgezondheid. Dat geldt dus ook voor de craniosacraal therapie. Het lijkt een professionele stap dat craniosacraal therapie een eigen tuchtcollege en daarmee tuchtrecht, kent. Toch lijkt het erop dat ook binnen het tuchtrecht de strijd voor erkenning van alternatieve beroepsgroepen boven de objectieve beoordeling van een klacht gaat.

Het tuchtrecht van de beroepsgroep RCN is onderdeel van:

Nederlandse Werkgroep voor Practizijns (NWP)
Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH)
Register Craniosacraal therapie Nederland (RCN)
Vereniging voor Natuurgeneeswijzen Nederland (VNT)

Dit is een zeer diverse samenstelling waarbij het al moeilijk wordt om elkaars werkterrein te beoordelen.

Er is geen enkel toezicht op het handelen van alternatief therapeuten. De eigen beroepsgroep moet dit toetsen.

Het is helaas geen theoretisch voorbeeld dat door het buiten de competentiegrenzen treden ook het tuchtrecht niet functioneert. Craniosacraal therapeuten begeven zich op het gebied van psychotherapie. Bovenstaande beroepsverenigingen zijn hierin niet gespecialiceerd. Een lid van de beroepsvereniging neemt zitting in het tuchtcollege en moet een situatie gaan beoordelen die buiten het indicatiegebied en ervaringsgebied valt.

Waar dit toe kan leiden blijkt uit de volgende Tuchtzaak:

De uitspraak van het Tuchtcollege NVKH NWP RCN VNT   inzake klacht patient A tegen therapeut B is door ons beoordeeld.

We hebben nogal wat  bezwaren tegen deze uitspraak.

Wanneer een ingediende klacht ontvankelijk wordt verklaard dient  een tuchtcollege zich uit te spreken over de ingediende klachten met motivatie betreffende al dan niet gegrond verklaring.

In dit geval betreft het een klacht met drie onderdelen. (a,b en c)

Alle onderdelen van de klacht dienen behandeld te worden en op een begrijpelijke manier gemotiveerd te worden. Op  twee klachtonderdelen  gaat het Tuchtcollege ten onrechte niet of nauwelijks in. Een inhoudelijk oordeel over dit klachtonderdeel wordt niet gegeven en dient in hoger beroep alsnog gegeven te worden.

http://www.platform-integratieve-gezondheidzorg.nl/conclusie-uitspraak-tuchtcollege/