UCN Beroepsgroep craniosacraal wijzigt toelatingscriteria om veroordeelde psychotherapeut lid te laten blijven

Veroordeelde psychotherapeut is gerespecteerd craniosacraal therapeut bij UCN.

Psychotherapeut A is voor het leven geschorst wegens sexueel misbruik van zijn patient. Deze psychotherapeut fungeert als supervisor binnen de craniosacraal therapie en was docent aan het Upledgerinstituut, opleiding voor craniosacraal therapeuten.

Psychotherapeut/craniosacraal therapeut A was lid van beroepsvereniging UCN.

De beroepsvereniging UCN is aangeschreven;

Citaat:

“Op uw web site schrijft u onder meer dat uw leden beschikken over “een BIG-registratie of registratie bij een beroepsvereniging”. Een van uw leden, de heer A, is echter niet opgenomen in het BIG-register. Hij is daar namelijk in 2002 doorgehaald hetgeen moge blijken uit de bijlagen bij dit bericht. En voor zover mij bekend is hij evenmin geregistreerd bij een beroepsvereniging.

Eén bijlage omvat de uitspraak van het medisch tuchtcollege te Zwolle. De heer  A is doorgehaald als psychotherapeut wegens sexueel misbruik van een patiënt.Bijlage twee is een krantenartikel dat er ook niet om liegt.

Het antwoord is als volgt:

Graag zouden wij, als UCN bestuur, willen weten vanuit welke hoedanigheid u deze mail schrijft. De heer W  is lid van de UCN, omdat hij gecertificeerd is als Upledger craniosacraal therapeut. Dit is de enige voorwaarde om lid te worden van de UCN.

Wellicht verwart u ons met het RCN (Register Craniosacraal therapeuten Nederland). Dit register stelt  andere eisen aan zijn leden en bewaakt de kwaliteit.

Op onze website (www.ucncranio.nl) wordt niet verwezen naar het BIG register. Wij wijzen er daar op dat de UCN niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van therapeut; hiervoor verwijzen wij naar het RCN of andere registers of koepels.

Hopend u wat opheldering te hebben verschaft, teken ik  met vriendelijke groet,

Het antwoord:

In welke hoedanigheid ik reageer doet niet ter zake. Ik wijs u op misleidende informatie. Dit doe ik heel beleefd en het antwoord dat ik van u krijg vind ik zeer zorgwekkend. U bent blijkbaar niet op de hoogte van de inhoud van eisen ten aanzien van UCN therapeuten door uzelf geformuleerd op de website.

Ik zal de informatie op de website waarnaar ik verwijs aanhalen.

“De leden van UCN zijn stuk voor stuk deskundig, gecertificeerd én betrokken. De therapeuten – veelal voormalig fysiotherapeuten – zijn gecertificeerd bij het Upledger Instituut Nederland. Alle UCN-therapeuten beschikken verder over:
• een afgeronde erkende hbo-opleiding (gezondheidszorg of menswetenschappen);
• praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten;
• hbo medische basiskennis (anatomie, fysiologie en pathologie);
• een BIG-registratie of registratie bij een beroepsvereniging.”

U beweert dus wel degelijk dat een UCN therapeut of een BIG-registratie heeft of geregistreerd is bij een beroepsvereniging. En dit is misleidende informatie zoals ik heb aangegeven ten aanzien van de heer W

Ik verwacht een wat gedegener antwoord. Ik verwar zeker niet met RCN. Daar is de heer W namelijk niet geregistreerd. Het is hoogst opmerkelijk dat u bovenstaande kwalificaties hanteert voor UCN leden en naar mij toe formuleert dat “de heer W lid is van de UCN, omdat hij gecertificeerd is als Upledger craniosacraal therapeut. Dit is de enige voorwaarde om lid te worden van de UCN. “

U heeft UCN gelanceerd uit promotioneel oogpunt. Ik wil het bestuur erop wijzen dat u niet geheel vrijblijvend kwalificaties kunt vermelden die niet nageleefd worden. Ook alternatieve beroepsgroepen mogen geen misleidende informatie geven. Wellicht heeft u mijn eerdere mail niet erg serieus genomen. Ik verzoek u dat nu wel te doen.

Op 4 november stuurt de voorzitter namens het bestuur de volgende brief.

Dank voor uw mail van 27 oktober jl., waarin u aangeeft moeite te hebben met een zin op ons platform. Namelijk dat onze leden in het bezit zijn van “een BIG-registratie of registratie bij een beroepsvereniging”.

U geeft hierbij aan dat dit niet klopt en dat het ook geen eis is om lid te mogen worden en zijn van onze beroepsvereniging.

Het is nooit onze bedoeling geweest om foutieve informatie te verstrekken, noch om onduidelijkheid te creëren. Het met succes afronden van de cranio sacraalopleiding aan het Upledger Instituut is inderdaad de enige eis die wij als vereniging stellen om lid te kunnen worden. Wel is het zo dat de meeste van onze leden een BIG registratie hebben en een nog groter aantal, maar kennelijk niet iedereen, aangesloten is bij een beroepsvereniging of register(in het geval van het RCN). Dit laatste om ervoor te zorgen dat je als therapeut in aanmerking komt voor vergoeding door een zorgverzekeraar.

Dat u op basis van onze eerdere reactie het idee kreeg dat wij u niet serieus namen is zeker niet de bedoeling en ook niet het geval. Wij waren eerder verrast door uw mail en de strekking ervan en ook ,en nog steeds, benieuwd naar waar uw betrokkenheid met de cranio sacraal therapie vandaan komt. En dus ook naar wat uw relatie met de heer W is.

In goed overleg hebben wij als bestuur besloten om de bewuste regel van ons platform te verwijderen. Wij delen uw mening dat, als wij ons als UCN gaan promoten, wij geen misleidende informatie kunnen verstrekken.

Rest mij u dank te zeggen voor uw oplettendheid en u te melden dat de tekstregel gisteren avond is verwijderd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Op 25 november volgt het antwoord

Op basis van de inhoud van uw schrijven van 4 november jl. heb ik tot mijn niet geringe verbazing moeten concluderen dat een doorgehaalde psychotherapeut, die onder de alternatieve vlag gewoon doorgaat, blijkbaar niet belangrijk gevonden wordt door UCN.

In plaats van dat u de heer A uit uw ledenbestand schrapt, past u de kwaliteitseisen, zoals vermeld op uw website, aan. Uw leden zijn blijkbaar belangrijker dan de kwaliteit van die leden. Wanneer u toestaat dat een therapeut staat ingeschreven bij uw beroepsvereniging met de feiten die de heer W heeft gepleegd dan denk ik dat u zichzelf toch niet echt serieus kunt nemen. De alternatieve wereld wil serieus genomen worden. Maar een levenslange schorsing, de zwaarst op te leggen sanctie, opgelegd door een regionaal tuchtcollege wordt volledig genegeerd door uw beroepsgroep. De heer A mag gewoon doorgaan met het beschadigen van cliënten onder de noemer cranio sacraal therapie. En u wast uw handen in onschuld door te verklaren dat u geen kwaliteitseisen stelt ten aan zien van BIG-registratie of inschrijving bij een beroepsvereniging (RCN). Een UCN die geen eisen stelt aan de kwaliteit van de ingeschreven beoefenaars mag in mijn ogen de kwalificatie van beroepsvereniging niet dragen.

Mag ik u eraan herinneren dat de dood van een baby in De Steeg tot verontwaardiging leidde binnen de beroepsvereniging. Een in mijn ogen zeer ongepaste verontwaardiging waarbij voorbij werd gegaan aan het dramatisch gehalte van het gebeurde. Deze craniosacraal therapeut was niet aangesloten bij een beroepsvereniging, had geen bijscholingen meer gevolgd. En de beroepsgroep distantieerde zich.

Deze therapeut had in principe prima lid kunnen zijn van UCN. Therapeuten met passie zoals uw slogan luidt. Passie om craniosacraal te promoten. Geen passie om de cliënt te beschermen tegen misstanden.

Ik begrijp werkelijk niet dat een alternatieve beroepsgroep strijdt voor erkenning, zich wil meten met de reguliere geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek wil initiëren maar niet optreedt tegen een therapeut die de naam van therapeut niet mag dragen. Niet in het reguliere circuit en niet in het alternatieve circuit.

In uw schrijven verwijst u onder andere naar het RCN met de toevoeging “om ervoor te zorgen dat je als therapeut in aanmerking komt voor vergoeding door een zorgverzekeraar. ” Ik dacht in eerste instantie dat het ging om kwaliteitsbewaking maar blijkbaar gaat het er alleen om om in aanmerking te komen voor vergoedingen.

Op deze laatste mail is geen antwoord gekomen.

Wat eigenlijk het antwoord is: We veranderen de eisen zodat ook veroordeelde therapeuten lid kunnen zijn van onze beroepsvereniging. Ook een therapeut die veroordeeld is wegens sexueel misbruik handhaven we als craniosacraal therapeut die middels zachte aanrakingen zorgt voor heling.

De enige juiste beslissing had moeten zijn dat de heer A direct verwijderd zou worden uit het UCN ledenbestand. En de eisen handhaven.